מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

כללי

בעת שימוש בדף הנחיתה או באתר האינטרנט נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס.

חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט (IP)  שממנה פנית ועוד.

 

מאגר המידע

חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של האתר ובאחריותו.

 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לעדכן אותך בתכנים חדשים בנושא שבחרת לקבל בו מידע
  • להמליץ על תכנים של אחרים שעשויים לעניין אותך על פי הנושאים בהם התעניינת
  • לעדכן אותך בפעולות שאנו עושים
  • לעדכן אותך במוצרים חדשים שאנו מוציאים.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

האתר ו/או מי שעומד מאחוריו מעוניין לשלוח לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע אודות פעילותנו.

מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. אנחנו לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

 

מסירת מידע לצד שלישי

אנחנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך .

 

Cookies

אתרנו ועמודי הנחיתה שלנו משתמשים ב"עוגיות" )Cookies )לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

אבטחת מידע

האתר ומי שעומד מאחוריו מיישמים מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אין האתר או בעליו מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, יפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.